компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Телефон: +38 (093) 916-09-79
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
ivan23614@ukr.net
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоПідрядник будівництва

Будь-який будівельний процес складається з суб’єктів, які його впроваджують. Але головна роль щодо безпосереднього зведення будівель або конструкцій полягає та на підряднику. Саме підрядник будівництва й виконує всі поставлені замовником завдання щодо технічного виконання робіт. Функція підрядника - управління будівельним виробництвом дуже складна та відповідальна. Керівний склад компаній-підрядників, яка правило, дуже серйозно ставиться до виконання прийнятих на себе обов’язків, від цього залежить рівень комерційного прибутку та можливість отримання нових замовлень. підрядник будівництва Розглянемо основні функції, які підрядник будівництва бере на себе протягом зведення будівлі:
 • проведення будівельно-монтажних робіт згідно завдань замовника та в межах кошторису з огляду на календарний план в будівництві;
 • забезпечення будівельного майданчику всім необхідним матеріалом, устаткуванням та персоналом (якщо інше не вказано в угоді);
 • своєчасне інформування замовника про хід виконання робіт, особливо в випадку необхідності збільшення кошторису, виявлення недоліків в будівельних матеріалах;
 • управління будівельним виробництвом;
 • організація постачання в будівництві;
 • передача робіт замовнику;
 • сумлінне дотримання всіх вимог законодавства під час будівництва.
підрядник будівництвабере на себе вказані вище повноваження згідно угоди, яку він укладає із забудовником. При чому якщо вказана угода дозволяє, то підрядник отримує широкі повноваження щодо витрат кошторисних грошей на певні цілі. Так, підрядник може залучати треті будівельні організації з метою виконання ними окремих видів робіт. В такому випадку підрядник будівництва отримує статус генерального підрядника, а той кого наймають додатково стає субпідрядником. Така ситуація досить розповсюджена на крупних об’єктах, де потрібні послуги не можуть бути надані окремими будівельними організаціями, але треба скласти проект виконання робіт

Управління будівельним виробництвом

В процесі будівельних робіт, які передбачають безпосередньо зведення конструкцій, підрядник будівництва виконує функції з управління вказаним процесом. Здійснення зазначених функцій в загальному випадку передбачається угодою між підрядником будівництва та забудовником. Управління будівельним виробництвомпередбачає виконання підрядником таких завдань: управління будівельним виробництвом
 • забезпечення доступу на будівельну площадку представника замовника або державних органів контролю;
 • впровадження власного будівельного контролю за процесами на будівельному майданчику, при цьому особливу увагу звертати на виконання вимог технічних регламентів та проектної документації;
 • постійний контроль за якістю будівельних матеріалів, які використовуються при зведенні будівель;
 • ведення поточного бухгалтерського обліку, складання організаційно-розпорядчих документів (використовується ІТС бухгалтерія);
 • інформування учасників будівництва та інших органів про завершення певних етапів або всього об'єкта;
 • оперативно усувати всі виявлені недоліки під час будівництва та передача робіт замовнику;
 • негайно сповіщати компетентні органи та забудовника про аварії, які мають місце будівельному майданчику.
Підрядник будівництва має досить широкі повноваження щодо ведення своєї діяльності і це допомагає йому виконувати свої функції. Управління та Економіка будівництва, яка впроваджується з вимогами нормативної бази допомагає скоротити терміни проведення робіт та завдяки цьому зменшується Кошторисна вартість.

Передача робіт замовнику

Після виконання всіх вимог проектних завдань згідно кошторису та поставлених технічних завдань побудований об’єкт має бути переданий у встановленому порядку від підрядника до замовника. Враховуючи велику складність проведених робіт, їх значний обсяг та тривалість, передача робіт замовнику в будівництві також є окремим процесом що регламентується державними нормами. Передача робіт замовнику є одним з етапів будівництва, який чітко регулюється державою. Вказаний процес вважається завершеним після підписання відповідного акту. Цей акт складається підрядником за обов’язкової участи представників забудовник. Його зміст є надзвичайно важливим, оскільки в разі виникнення в подальшому непорозумінь акт прийому об’єкта буде основною доказовою в суді. Особливо це стосується якщо зведена будівля має певні технічні недоліки. Сам процес підписання акту обов’язково прописується в угоді між замовником та підрядником, визначається його дата з оглядом на календарний план в будівництві. Передача робіт замовнику може відбуватись як в двосторонньому, та і в односторонньому порядку. Це можливо за виникнення надзвичайних ситуацій.

Постачання в будівництві

Технологічно процес зведення будівель або споруд є досить складним, оскільки пов'язаний з постійними витратами будівельних матеріалів. Постачання в будівництві має на меті своєчасне поповнення цих запасів. До найбільших елементів, які використовуються, відносяться розчин цементу та будівельні матеріали (цегла, будівельні блоки). Більш того, враховуючи що будівельні роботи можуть вестись цілодобово або в декілька змін постачання в будівництві матеріалів повинно здійснюватись з такою самою періодичністю. Обсяги поставок будівельних матеріалів, їх якість та порядок доставки на будівельний майданчик повністю визначає підрядник будівництва. Необхідно мати резервні джерела постачання в будівництві матеріалів, бажано одночасно з декількох місць. Постачання в будівництві повинно відповідати наступним вимогам:
 • безперервність;
 • формування резервів;
 • доставка з оптимальною логістикою;
 • забезпечення будівельного майданчика всім необхідним з огляду на календарний план в будівництві.


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «BAF» для будкомплексу: «BAS Будівництво. Бухгалтерія», «BAS Будівництво. Керування фінансами», «BAS Будівництво. Керування будівельним виробництвом.» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.