компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Телефон: +38 (093) 916-09-79
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
ivan23614@ukr.net
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоЕкономіка будівництва

Виробнича діяльність підприємств будівельної галузі повинна ґрунтуватись на загальних економічних вимогах. Економіка будівництва є складовою процесу успішного отримання прибутку за підсумками вжитих заходів. Вказане поняття є досить широким а включає в себе широке коло учасників процесу будівлі. В загальному сенсі під поняттям Бухгалтерія будівельної організації розуміють окрему галузь економічної науки. Але в при повсякденному застосуванні маються на увазі безпосередні дії для вирішення певних економічних проблем, з якими стикаються суб’єкти будівельної галузі. Так, одними з головних завдань, які вирішує економіка будівництва є: Економіка будівництва
 • вивчення економічної ефективності фінансових вкладень до будівництва;
 • оптимізація складання розрахункової вартості будівництва;
 • розроблення коректної економічної частини угод підряду;
 • економне та раціональне використання будівельних ресурсів та резервів;
 • впровадження ефективної комерційної діяльності будівельних підприємств;
 • розробка критеріїв оцінювання нерухомих об'єктів.
Успішне формування прибуткової економічної діяльності підприємства залежить від багатьох факторів. Так економіка будівництва повинна в повній мірі відповідати всім вимогам законодавства, враховувати поточну ситуацію на ринку будівництва, спиратися до сучасні дослідження щодо розвитку галузі тощо. Економіка будівництва має бути досконалою на кожному підприємстві як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівні. Не врахування загальної ситуації на ринку, так само як і нехтування деталями, зменшує показники економічної діяльності виробництва та ставить під загрозу діяльність будівельного тресту в цілому. Економіка будівництва повинна постійно враховувати під час господарської діяльності зазначених підприємств.

Бухгалтерія будівельної організації

Ведення бухгалтерського обліку обов’язкова складова діяльності будь-якого суб’єкту господарювання. В будівельній галузі до бухгалтерської служби висуваються підвищені вимоги, які виникають через значні обсяги інформації стосовно руху матеріальних цінностей в процесі виробництва. Бухгалтерія будівельної організації повинна успішно та якісно забезпечувати виконання наступних завдань, які диктує економіка будівництва: Бухгалтерія будівельної організації
 • Формування повної та достовірної інформації про діяльність будівельної організації, наявних на будівництві резервах, устаткуванні та матеріальних активах. Зазначена інформація повинна бути завжди актуальною та достовірною, надаватись в зручній формі за першою вимогою керівника або власника. Крім того бухгалтерія будівництва має функції по супроводу будівельних проектів.
 • Забезпечення інформацією, необхідною учасникам будівельного процесу для дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення організацією господарчих операцій та з метою Оподаткування БМР.
 • Запобігання негативним результатам господарчої діяльності через порушення обов'язків учасників будівництва по раціональному та економічному використанню наявних матеріалів та устаткування.
Бухгалтерія будівельної організації має розмір, який залежить від обсягів виробництва. Але крім розміру значне місце посідає ефективна структура бухгалтерії . Якщо будівництво не передбачає значних обсягів доцільна лінійна структура бухгалтерії. В такому випадку всі працівники бухгалтерії підпорядковані безпосередньо головному бухгалтеру. Якщо будівельне підприємство це крупний трест, бухгалтерія може формуватись за вертикальною схемою, яка передбачає створення певних відділів, які очолюють старші бухгалтери. В залежності від потреби, можуть створюватись такі відділи:
 • розрахунковий;
 • матеріальний;
 • касовий;
 • виробничий;
 • обліку готової продукції;
 • податкового обліку;
 • загальний.
Бухгалтерія будівельної організації вищого рівня з дуже значним обсягом робіт, може створюватись за функціональною структурою, коли бухгалтерські відділи ведуть певні напрями або цикли робіт, а також супровід будівельних проектів. Керівники таких відділів хоч й підпорядковуються головному бухгалтеру, але мають широкі повноваження.

Бухгалтерія будівництва

Бухгалтерія будівництва повинна вестись безперервно та забезпечувати належний облік товарно-матеріальних цінностей, враховувати їх переміщення під час руху по виробничим ділянкам та списання після використання. Вона повинна бути гнучкою та своєчасно реагувати на всі зміни показників господарської діяльності. Важкість бухгалтерського обліку у виробництві обумовлена високою вартістю об’єктів та виконаних робіт, а також тривалим процесом здійснення робіт. Крім того в будівництві ціна та покупець відомі заздалегідь, але ціна та будівельні матеріали та додаткові послуги може змінюватись динамічно, що призводить до дисбалансу. Бухгалтерія будівництва кожного об’єкта, повинна вестись окремо, не забуваючи про Облік БМР. Це викликано необхідністю розподілу витрат. Постійно має вестись звірка відповідності до кошторису поточних витрат та залишку запасів та складах. Економіка будівництва має постійно використовувати бухгалтерію виробничого процесу для досягнення своїх цілей, за допомогою ІТ для будівництва. Бухгалтерія будівництва повинна вживати максимальних зусиль для підтримання економічної складової діяльності та високому рівні.


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «BAF» для будкомплексу: «BAS Будівництво. Бухгалтерія», «BAS Будівництво. Керування фінансами», «BAS Будівництво. Керування будівельним виробництвом.» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.