компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоЩо таке аналіз БМР

Календарний план БМР – один з основних документів в складі ПОБ (проект організації будівництва) і ПВР (проект виконання робіт). Графік повинен охоплювати як основні процеси, так і допоміжні з оздоблювальними. Аналіз БМР має безліч завдань, серед яких можна виділити наступні:
 • оцінка ступеня виконання плану і динаміки обсягу будівництва, передачі робіт замовнику;
 • визначення впливу факторів на зміну обсягів будівельно-монтажних робіт;
 • виявлення резервів збільшення обсягів БМР та розробка заходів щодо їх освоєння.
Календарний план БМР Аналіз БМР складається на основі певної інформації Це бізнес-план підприємства, договір підряду і субпідряду, проектно-кошторисна документація, журнали обліку виконаних робіт тощо. Аналіз БМР складається з наступних етапів:
 • дослідження динаміки обсягу, складу і структури будівництва;
 • оцінка конкурентоспроможності будівельної компанії;
 • оцінка виконання виробничої програми. Аналіз БМР на цьому кроці передбачає вивчення виконання плану щодо підприємства, будівельних ділянок і об'єктів будівництва, структури та якості робіт, ритмічності будівництва. Також етап включає аналіз виконання плану введення в дію об'єктів будівництва;
 • вивчення факторів зміни обсягу СМР.
Також в процесі аналізування необхідно вивчити виконання графіку БМР, порівнявши фактичні терміни будівництва з плановими.

Особливості оподаткування БМР

Оподаткування БМР має ряд своїх особливостей. Наприклад, втілення будівельних проектів власного житлового будинку площею до 300 метрів квадратних не потребує ніяких дозволів та декларацій. Єдина умова – повідомити відповідні органи про початок будівництва. Аналіз БМР Об'єктом оподаткування БМР є окремі будівлі та споруди або їх сукупність. Але, їх будівництво повинно здійснюватися за єдиним проектом. Податкова накладна в будівництві – це документ, який містить відомості про господарську операцію. Тобто, саме цей документ має бути підставою як для відображення операції в бухгалтерському обліку, так і в цілях оподаткування БМР. Законодавством передбачені спеціальні умови оподаткування БМР за довгостроковими договорамB/Це контракт на довготривале (більше одного року) виконання будівельних робіт. Спеціальні правила оподаткування БМР не розповсюджуються на договори, в яких передбачено поетапне підписання актів готовності робіт. Бо такі контракти не вважаються довгостроковими. Особливий порядок також розповсюджується на оподаткування БМР під час будівництва доступного житла.

Основні принципи планування БМР

Планування БМР – це заздалегідь намічений порядок роботи, послідовність здійснення програми дій будівельного підрозділу. Воно повинно здійснюватися на основі таких принципів, як: Оподаткування БМР
 • стабільність планування БМР реалізується в незмінності планових завдань. Це пов’язано з тим, що навіть мінімальні зміни призведуть до додаткових витрат, втраченого робочого часу та подорожчання будівництва;
 • конкретність планування БМР передбачає облік реальних можливостей і умов для втілення намічених для виконання планів;
 • безперервність планування БМР означає, що сам процес будівельного виробництва не повинен перериватися;
 • демократичність проявляється в широкому обговоренні планів на всіх рівнях будівельних організацій, які повинні брати участь в його реалізації;
 • директивність планування БМР набирає чинності з моменту прийняття плану.
Плановим документом, який відображає майбутні виплати та надходження фінансових ресурсів називають бюджет руху грошових коштів. Він умовно складається з таких чотирьох галузей, як грошові находження, виплати, надлишки або дефіцит коштів, фінансовий розділ.

Як правильно скласти графік БМР

Календарний план БМР містить в собі:
 • порядок і послідовність виконання всіх робіт;
 • час, що відводиться на кожен вид робіт;
 • календарну дату початку і закінчення роботи, що виконується.
Графік БМР розробляється з метою визначення чіткої послідовності, а також конкретних термінів виконання робіт, які проводяться при зведенні об'єкту. До них відноситься робота загальнобудівельного, монтажного і спеціального типу. Календарний план БМР розробляється відповідно до наступних етапів:
 • складання переліку виконуваних робіт;
 • визначення обсягу кожного виду робіт;
 • вибір методів і механізмів для виконання робіт;
 • розрахунок трудомісткості;
 • визначення складу робочих бригад і ланок;
 • визначення послідовності виконання робіт відповідно до технології будівництва;
 • визначення порядок зміни;
 • уточнення часу проведення окремих робіт і можливості їх поєднання. Далі йде уточнення числа робочих бригад і порядку зміни;
 • введення необхідних поправок тривалості робіт після зіставлення розрахункового та нормативного часу, що витрачається на їх виконання.
Після складання графіку БМР проводиться розрахунок потреби як в трудових, так і матеріально-технічних ресурсах в часі. Крім того, складається ще один план – постачання необхідного обладнання.


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «BAF» для будкомплексу: «BAS Будівництво. Бухгалтерія», «BAS Будівництво. Керування фінансами», «BAS Будівництво. Керування будівельним виробництвом.» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.