компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Телефон: +38 (093) 916-09-79
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
ivan23614@ukr.net
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоОсобливості галузевого рішення «BAS Будівництво. Бухгалтерія»

Вирішення завдань, які стоять перед бухгалтерською службою будівельного підприємства мають свою специфіку, як зрештою і перед іншими галузевими підприємствами, що потребує використання специфічного програмного забезпечення. Часто для ведення бухгалтерського та податкового обліку використовують «BAS Будівництво. Бухгалтерія», яке можна використовувати як самостійно, так і в комплексі із спеціалізованим програмним забезпеченням для ведення складського обліку, обліку роботи відділу продажів.
«BAS Будівництво. Бухгалтерія» призначається для автоматизації ведення бухгалтерського та податкового обліку, дає можливість готувати обов’язкову звітність, автоматизує специфічні завдання, які характерні для будівельної галузі, зокрема для інвесторів, замовників та підрядників будівництва. Слід відмітити, що дане програмне забезпечення підтримує бух облік і в інших напрямках комерційної діяльності: в гуртовій і роздрібній торгівлі, наданні послуг, виробництві. Бухгалтерський та податковій облік ведеться згідно норм чинного законодавства України.
Програмне забезпечення «BAS Будівництво. Бухгалтерія» розроблено на основі ПЗ «BAS Бухгалтерія» та містить всі функціональні можливості даного програмного забезпечення. Також потрібно відмітити, що в даному ПЗ реалізована можливість ведення звітності для кількох будівельних організацій.
 

Будівельний модуль

В програмному забезпеченні реалізовано наступні можливості:
 • Ведення обліку будівельних контрактів із можливістю введення даних за поточними контрактами;
 • Ведення галузевого обліку виробничих запасів, в тому числі складський облік матеріалів із врахуванням матеріально відповідальних осіб, облік видачі спецодягу та засобів захисту, спец оснащення, інструментів та розхідних матеріалів;
 • Можливість автоматизованого формування форм обліку спецодягу та інвентарю;
 • Ведення обліку взаєморозрахунків із постачальниками, субпідрядними організаціями, покупцями, замовниками та виведення універсальних актів звірки;
 • Можливість формування звітів із аналізом оплат замовниками та розрахунків із субпідрядними організаціями та фірмами;
 • Ведення внутрішньогосподарських розрахунків на рахунку 683 із врахуванням поточних операцій, операцій по передачі відокремленим підрозділам майна та матеріалів, заборгованостей (авансів) підрядникам;
 • Формування актів звірки по філіях та детальний аналіз стану внутрішньогосподарських розрахунків. Формування звітів по стану взаєморозрахунків із філіями.
 

Облік для інвесторів

Програмне забезпечення дає змогу проводити:
 • Формування пайового внеску в замовника будівництва, який може в залежності від ситуації виступати в ролі генерального інвестора, співінвестора, що залучає як власні, так і кредитні кошти у грошовій та не грошовій формах;
 • Формування частки адміністрації, як з виплатою (передачею) частки, так і з переведенням частки на інші об'єкти будівництва і передачею адміністрації товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за її частку в об'єкті будівництва, розрахунки в рамках договорів уступки права вимоги.
 

Облік для замовника

«BAS Будівництво. Бухгалтерія» дає можливість:
 • оформлення послуг замовника в складі капітальних вкладень об'єктів будівництва
 • планування та аналіз капітальних вкладів;
 • облік будівельно-монтажних робіт (БМР) у розрізі об'єктів будівництва, виконаних власними силами та силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт та в складі виручки при реалізації БМР;
 • облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів;
 • облік ТМЦ та обладнання замовника: надходження ТМЦ та обладнання від замовника, переміщення між складами, повернення та списання;
 • оприбуткування будівельно-монтажних робіт і витрат підрядників, компенсовані понад кошторисну вартість;
 • приймання замовником закінченого будівельного об'єкта.
 

Облік для підрядника будівництва

Програмне забезпечення дає змогу:
 • Вести облік прийнятих від субпідрядників робіт в розрізі об'єктів з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику і відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їхнього обсягу як за відсотком від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами
 • Вести облік товарно-матеріальних цінностей із можливістю передачі субпідрядникам.
 

Впровадження «BAS Будівництво. Бухгалтерія»

Програмне забезпечення «BAS Будівництво. Бухгалтерія» можна купити на нашому сайті: 

BAS Будівництво. Бухгалтерія


Більше інформації щодо вартості програмного забезпечення, особливостей його інтеграції з іншим ПЗ можна отримати по телефону +38 (044) 383-03-73. «BAS Будівництво. Бухгалтерія» – це рішення, що дозволить оптимізувати Ваш бізнес і допоможе підвищити продуктивність діяльності та прибутковість.


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «BAF» для будкомплексу: «BAS Будівництво. Бухгалтерія», «BAS Будівництво. Керування фінансами», «BAS Будівництво. Керування будівельним виробництвом.» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.