компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Телефон: +38 (093) 916-09-79
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
ivan23614@ukr.net
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоФінанси в будівництві

Розрахунок фінансової складової виробництва є надзвичайно важливим. В порівнянні з фінансами інших підприємств, будівництво має певну специфіку, притаманну лише цій галузі господарства. Вона пов’язана з тим що бюджет руху грошових коштів є особливим, він вимагає додаткових розрахунків на такі витратні статті як будівельні машини та обладнання, проведення розрахункової підготовки, оцінку властивостей земельної ділянки та інше.

Бюджет руху грошових коштів

Основою фінансової складової будь-якого виробничого процесу є бюджет руху грошових коштів. Бюджет проекту в будівництві формується заздалегідь та має обов’язково враховувати наступні складові: Будівельні машини та обладнання
 • геологічна експертиза ділянки будівництва та оцінка ґрунту;
 • розробка та затвердження плану виробництва та Облік допоміжних виробництв;
 • безпосереднє виконання будівельних робіт;
 • кінцева експертна оцінка, аналіз в будівництві та передача об'єкта в експлуатацію.
Будівельні роботи тривають тривалий час, через це їх фінанси в будівництві мають покриватись оборотними коштами будівельної організації. Таким чином прибуток та повернення коштів, вкладених в виробництво, не може бути швидким. Залучення коштів для проведення виробництва повинно мати змістовні джерела. Таким чином бюджет руху грошових коштів обов’язково має формуватись з врахуванням загального фінансового стану будівельної організації та її можливістю вести господарську діяльність по декількох будівельних об’єктах одночасно. В загальному випадку Бюджет проекту в будівництві формується з огляду на основних учасників будівництва, якими є:
 • забудовник;
 • підрядник;
 • органи влади, які надали ділянку, фінанси в будівництві та здійснюють контроль за ним.
Бюджет руху грошових коштів Крім того, безпосередньо фаза будівництва, бюджет руху грошових коштів в якій є найбільш складним, передбачає розширені фінанси в будівництві між трьома групами, це
 • інвестори, кредитори та ті хто позичає кошти;
 • продавці та покупці нерухомості;
 • посередники;
Але основний фінансовий менеджмент в будівництві несе саме забудовник, саме його бюджет руху грошових коштів найбільш складний та змістовний. Через тривалий час етапу будівництва прибуток від господарської діяльності надходить нерівномірно. Одночасно й сам етап будівництва передбачає нерівномірність фінансових витрат, оскільки на певних етапах їх динаміка змінюється в душе широкому діапазоні. Це висуває особливі вимоги до оборотних коштів та бюджет на внутрішньогосподарчі розрахунки. Потрібен Журнал робіт КБ. Наступною особливістю є аналіз в будівництві та складання кошторисної вартості, яка впливає на вартість проведення робіт та формування прибутку. Важливою складовою, яка впливає на бюджет руху грошових коштів є також індивідуальна вартість об’єкта через особливості його розміщення .

Кошторисна вартість

Кошторисна вартість є одним з головних понять, яким оперують при фінансових розрахунках у виробництві. В загальному понятті кошторисна вартість будівництва це сума грошових коштів, необхідних забудовнику для будівництва об’єкту у відповідності до проектних матеріалів. Якщо будівництво не передбачає ведення додаткових видатків, кошторисна вартість складається з таких компонентів: Кошторисна вартість
 • будівельні роботи;
 • монтажні роботи;
 • вартість будівництва устаткування та інвентарю;
 • інші роботи та витрати на будівельні машини та обладнання .
Будівельні роботи включають до себе загальні роботи та спеціальні роботи. До перших відносяться роботи по зведенню та монтажу будівельних конструкцій, а до других відносять санітарно-технічні роботи, спорудження ліній комунікацій, благоустрій території. Монтажні роботи це всі роботи з монтажу устаткування за виключенням будівництва фундаментів для їх встановлення. Про розробці кошторисів Фінансовий менеджмент в будівництві враховує й окремі інші внутрішньогосподарчі розрахунки, а також деякі податки, зокрема ПДВ на проекти виконання робіт. Кошторисна вартість безпосередньо пов’язана з прямими видатками на виконання будівельно-монтажних робіт. Їх обсяг визначається прямим рахунком та залежить від обсягу робіт, необхідних ресурсів, кошторисних норм та цін на ресурси. Прямі витрати включають до себе такі фінанси в будівництві:
 • будівельні машини та обладнання - вартість;
 • витрати на основну заробітну плату будівельників;
 • вартість експлуатації будівельних машин та обладнання, включаючи заробітну плату робочих-машиністів.
Слід враховувати, що в кошторисну вартість на матеріали, деталі та конструкції входять витрати на їх придбання та витрати, пов’язані з доставкою до складів біля будівельного майданчику. Вартість експлуатації, що потребують будівельні машини та обладнання передбачає витрати, передбачені кошторисними нормами при здійсненні будівельних робіт та монтажі устаткування, в тому числі амортизаційні відрахування, вартість паливно-мастильних матеріалів, витрати на здійснення всіх видів ремонтів, переміщення, заробітна плата операторів машин. Внутрішньогосподарчі розрахунки включають до себе витрати на заробітну плату будівельникам та особам, які здійснюють доставку будівельних матеріалів на будівельний майданчик. Слід враховувати, що додаткова заробітна плата будівельників також включається у вартість продукції і використання Програми для будівництва. Це робиться за допомогою накладних витрат, які саме й призначаються для компенсації витрат будівельних організацій, пов’язаних з забезпеченням загальних умов будівельного процесу (наприклад, обслуговування, організація та управління виробництвом).

Будівельні машини та обладнання

Запис у кошторисі, який передбачає будівельні машини та обладнання, напряму залежить від витрат щодо їх користування. Вказані витрати зазначаються в машино-годинах їх експлуатації. Вказаний показник розраховується при використані вихідних даних з спеціалізованих збірників нормативних показ чинків. Розрахункова ціна на експлуатацію будівельних машин та аналіз в будівництві передбачає:
 • Постійні експлуатаційні витрати, в тому числі амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, механізмів з урахуванням доставки їх до будівельного майданчика.
 • Змінні експлуатаційні витрати, в тому числі заробітна плата операторів машин, витрати на заміну частин що мають швидке зношення, витрати на паливо-мастильні матеріали, не ремонт та технічний огляд машин, діагностику тощо.
 • Одноразові виплати, в тому числі на перебазування з одного будівельного майданчика на інший будівельних машин та обладнання.


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «BAF» для будкомплексу: «BAS Будівництво. Бухгалтерія», «BAS Будівництво. Керування фінансами», «BAS Будівництво. Керування будівельним виробництвом.» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.