компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоВипуск редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" версії ПРОФШановні колеги!
Повідомляємо Вас про випуск редакції 2.0. конфігурації "Бухгалтерія для України" версії ПРОФ

Основним напрямком розвитку в новій редакції конфігурації "Бухгалтерія для України", ред. 2.0 є використання нових можливостей версії 8.3 платформи:
  • підтримка тонкого і веб-клієнта,
  • перенесення основного "обчислювального" навантаження на сервер і економне використання ресурсів клієнта.
Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" підтримує в тому числі роботу через Інтернет в моделі сервісу, що має на увазі запуск програми не на комп'ютері користувача, а через веб-браузер з сайту, що надає такий сервіс.

НОВЕ В РЕДАКЦІЇ 2.0 КОНФІГУРАЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі". Основні характеристики нового інтерфейсу "Таксі":
  • великий шрифт;
  • збільшений робочий простір;
  • нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;
  • доступ до повнотекстового пошуку, вибраному, меню функцій та історії з будь-якого вікна;
  • зручний пошук у списках, управління пошуком;
  • можливість додавати до вибраного як об'єкти (документи, елементи довідників та ін.)
Інтерфейс "1С:Підприємство" (в закладках та окремих вікнах) у редакції 2.0 не підтримується.

Банківські документи


Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються у журналі "Банківські виписки".

Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом "Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке надходження грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжного доручення, так і від банку, відповідно до платіжного ордера банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" будуть перетворені у документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на надходження коштів" зберігаються для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання коштів: як згідно з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" будуть перетворені у документи "Списання з банківського рахунку". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на списання грошових коштів" зберігаються для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Додано документ "Платіжне доручення". Документ є платіжним дорученням, яке направляється організацією банку для перерахування грошових коштів. Документ можна роздрукувати, або передати банку через систему "Клієнт-банк". Документ не формує бухгалтерських проводок і не є аналогом документа "Платіжне доручення вихідне", що використовувався у редакції 1.2. Після отримання від банку інформації про списання коштів, слід сформувати документ "Списання з банківського рахунку". Сума платежу та інформація про одержувача можуть бути заповнені автоматично з "Платіжного доручення".

Кадровий облік

Кадрові накази (прийом, переміщення, звільнення) оформляються окремо для кожного співробітника. При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази будуть перетворені у нові документи для кожного співробітника.

Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) вказується для співробітника безпосередньо у наказі про прийом і може бути змінений у разі кадрового переведення. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.

Документ "Кадрове переміщення" дозволяє фіксувати як зміну кадрових даних без змін даних про оплату праці, так і зміну тільки даних про оплату праці.

Спрощено введення інформації про планові внески соціального страхування у кадрових документах – замість зазначення повного набору необхідних внесків вказується тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності з ЄСВ. Під час розрахунку зарплати повний набір внесків визначається за основною категорією співробітника та видом проведених нарахувань.

Реалізовано можливість ведення спрощеного кадрового обліку. Такий облік дозволяє не використовувати документи, а інформацію про місце роботи співробітника, плановий оклад тощо можна внести безпосередньо у картку співробітника. У разі ведення спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. За необхідності під час роботи можна перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку.

Облік заробітної плати

У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, а для кожної організації – можливість створення основного графіка роботи. У документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка та/або виробничого календаря.

Спрощено та прискорено роботу з документом "Нарахування зарплати". Документ автоматично розраховується під час початкового заповнення за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису (або скасування проведення) в інформаційній базі.

У разі ведення спрощеного кадрового обліку можливо ведення спрощеного режиму обліку нарахувань у документі "Нарахування зарплати". При такому режимі інформація про нарахування співробітника вводиться у документі одним рядком (і без необхідності зазначення додаткових реквізитів). Обмеженням режиму є можливість використання тільки окладу по днях, індексації та нарахувань фіксованою сумою, відсутність перехідних нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можливий у будь-який момент без необхідності конвертації даних.

Спосіб відображення зарплати співробітника в бухгалтерському обліку тепер фіксується без необхідності оформлення кадрових документів, безпосередньо з довідника "Співробітники". Реалізована також можливість зазначення основного способу відображення в цілому по організації або для окремих підрозділів.

Формування проводок з нарахування заробітної плати можливе в двох режимах – безпосередньо у документі нарахування (під час його проведення), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

Ведення обліку щодо розрахунків з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можливо як для кожного працівника, так і зведено за всіма працівникам.

Оформлення відомостей на виплату заробітної плати здійснюється через банк і касу за допомогою окремих документів "Відомість в банк" і "Відомість в касу". Документи "Відомість на виплату зарплати", які використовувались раніше, залишені для зберігання введених даних, але більше не використовуються.

Зверніть увагу – тепер відомості на виплату автоматично фіксують виплату по взаєморозрахунках зі співробітниками та з бюджетом за ПДФО і внесками. Касові та банківські документи на виплату заробітної плати або перерахування податків тільки формують проводки з відображення виплати в бухгалтерському обліку.

Замість обліку способу виплати зарплати по співробітниках і даних про банківські картки ведеться облік особових рахунків співробітників у рамках зарплатних проектів. Оформлення виплати можливе будь-якому співробітнику і через банк, і через касу. Під час заповнення відомості в банк за зарплатним проектом проводиться відбір співробітників тільки у рамках цього проекту.

Депонування невиплаченої через касу заробітної плати здійснюється окремим документом "Депонування зарплати".


Нумерація документів


Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" змінився у порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створеного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, які були перенесені з редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія для України", у друкованих формах будуть відображатися правильно.


Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних регламентованих звітів (створених та збережених у редакції 1.2).

 

Примітка! Конфігурація "Бухгалтерія для України" редакції 2.0 на сьогоднішній день встановлюється клієнтам по бажанню. А конфігурація "Бухгалтерія для України" редакції 1.2. буде підтримуватися та оновлюватися ще впродовж 2017 року.

За більш детальною інформацією прохання звертатися до служби тех.підтримки:
(044) 383-03-73
З повагою, ТОВ "ІМПУЛЬС - ІВЦ"


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «1С:Підприємство» для будкомплексу: «Підрядник будівництва. Керування фінансами», «Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом», «Бухгалтерія будівельної організації» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.