компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоОсобливості редакції 2.0. конфігурації "Бухгалтерія для України"

Сповіщаємо користувачів і партнерів про випуск фінальної версії ПРОФ редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України", розробленої на платформі "1С: Підприємство" з використанням керованих форм (інтерфейсі "Таксі").


 НОВЕ В РЕДАКЦІЇ 2.0 конфігурації "БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі".

Основні характеристики нового інтерфейсу "Таксі":

 • великий шрифт;
 • збільшений робочий простір;
 • нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;
 • доступ до повнотекстовому пошуку, обраному, меню функцій і історії з будь-якого вікна;
 • зручний пошук в списках, управління пошуком;
 • можливість додати в обране як об'єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди.
Інтерфейс "1С: Підприємства" (в закладках і окремих вікнах) в редакції 2.0 не підтримується.


Функціональні опції
Налаштуванням параметрів обліку (Головне - Налаштування - Параметри обліку) передбачено низку функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов'язаних з опцією. Відключення функціональної опції не призводить до видалення об'єктів конфігурації: при подальшому включенні функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються в інтерфейс.
 
Передбачені наступні функціональні опції:
 • ведеться облік розрахунків у валюті
 • ведеться облік зворотної тари
 • ведеться облік бланків суворого обліку
 • ведеться діяльність за договорами комісії
 • ведеться роздрібна торгівля
 • ведеться виробнича діяльність
Крім опцій, які визначаються параметрами обліку, передбачена опція "Використовувати кілька організацій". Опція включається, якщо в довіднику "Організації" (Головне - Налаштування - Організації) зазначено більше однієї організації. Якщо опція вимкнена, в документах користувач не вказує організацію - це завжди єдина організація інформаційної бази.

Банківські документи
 
Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються в журналі "Банківські виписки".
 
Надходження грошових коштів на банківський рахунок відбивається документом "Надходження на банківський рахунок". Документом відбивається будь-яке надходження грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжним дорученням, так і від банку, відповідно до платіжного ордером банку.
 
При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" перетворені в документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на надходження грошових коштів" зберігаються для зворотної сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.
 
Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відбивається будь-яке списання коштів: згідно і з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.
 
При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" перетворені в документи "Списання з банківського рахунку". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на списання грошових коштів" зберігаються для зворотної сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.
 
Доданий документ "Платіжне доручення". Документ являє собою платіжне доручення, яке направляється організацією банку для перерахування грошових коштів. Документ може бути роздрукований, або переданий банку через систему "Клієнт-банк". Документ не формує бухгалтерських проводок і не є аналогом документа "Платіжне доручення вихідне", що використовувався в редакції 1.2. Після отримання від банку інформації про списання коштів, повинен бути сформований документ "Списання з банківського рахунку". Сума платежу і інформація про одержувача можуть бути заповнені автоматично з "Платіжного доручення".

Кадровий облік
 
Кадрові накази (прийом, переміщення, звільнення) оформляються окремо по кожному співробітнику. При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази були перетворені в нові документи по кожному співробітнику.
 
Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) вказується для співробітника безпосередньо в наказі про прийом і може бути змінено при кадровому перекладі. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.
 
Документ "Кадрове переміщення" дозволяє фіксувати як зміну кадрових даних без змін даних про оплату праці, так і зміну тільки даних про оплату праці.
 
Спрощено введення інформації про планові внески соціального страхування в кадрових документах - замість вказівки повного набору необхідних внесків вказується тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності по ЄСВ. При розрахунку зарплати повної набір внесків визначається по основній категорії співробітника і виду проведених нарахувань.
 
Реалізована можливість ведення спрощеного кадрового обліку. При такому обліку документи кадрові накази не використовується, інформація про місце роботи співробітника, плановому окладі і т.д. вводиться безпосередньо з картки співробітника. При веденні спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. При необхідності в процесі роботи можливо буде перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку.

Облік заробітної плати
 
У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, а для кожної організації - можливість створення основного графіка роботи. У документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка і / або виробничого календаря.
 
Спрощена і прискорена робота з документом "Нарахування заробітної плати". Документ автоматично розраховується при початковому заповненні за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису (або скасування проведення) в інформаційній базі.
 
При веденні спрощеного кадрового обліку можливе ведення спрощеного режиму обліку нарахувань в документі "Нарахування заробітної плати". При такому режимі інформація про нарахування співробітника вводиться в документі одним рядком (і без необхідності вказівки додаткових реквізитів). Обмеженням режиму є можливість використання тільки окладу по днях, індексації та нарахувань фіксованою сумою, відсутність перехідних нарахувань. Перехід до ведення повного обліку можливий в будь-який момент без необхідності конвертації даних.
 
Спосіб відображення зарплати співробітника в бухгалтерському обліку тепер фіксується без необхідності оформлення кадрових документів, безпосередньо з довідника "Співробітники". Реалізована також можливість вказівки основного способу відображення по організації в цілому або для окремих підрозділів.
 
Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.
 
Ведення обліку за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можливо як по кожному працівнику, так і зведено за всім працівникам.
 
Оформлення відомостей на виплату заробітної плати здійснюється через банк і касу за допомогою окремих документів "Відомість в банк" і "Відомість в касу". Використовувані раніше документи "Відомість на виплату зарплати" залишені для зберігання введених даних і більш не використовуються.
 
Зверніть увагу - тепер відомості на виплату автоматично фіксують виплату по взаєморозрахунках з співробітниками і з бюджетом по ПДФО і внесків. Касові і банківські документи на виплату заробітної плати або перерахування податків тільки формують проводки по відображенню виплати в бухгалтерському обліку.
 
Замість обліку способу виплати зарплати по співробітниках і даних про банківські картки ведеться облік особових рахунків співробітників в рамках зарплатних проектів. Оформлення виплати можливо будь-якого співробітника і через банк, і через касу. При заповненні відомості в банк за зарплатним проектом проводиться відбір співробітників тільки в рамках цього проекту.
 
Депонування невиплаченої через касу заробітної плати здійснюється окремим документом "депонування зарплати".

Версіонування об'єктів
 
Підсистема "Версіонування об'єктів" призначена для обліку історії змін об'єктів (хто, коли і що змінив). Також вона дозволяє отримувати звіти за версіями або по конкретній версії об'єкта.

Синхронізація з іншими конфігураціями
 
Реалізовано обмін даними з конфігурацією "Управління торгівлею для України", редакція 3.1.
 
При спільному використанні конфігурації "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 з конфігурацією "Роздріб для України", редакція 2.0 можлива синхронізація даних.

Перехід з попередніх версій
 
Перехід на нову версію редакції 2.0 здійснюється оновленням інформаційної бази редакції 1.2 "Бухгалтерія для України". Оновлення виконується в режимі конфігуратора з версії не нижче 1.2.37.1.

Нумерація документів
 
Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України" змінився в порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створюваного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, перенесених з редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія для України", в друкованих формах будуть відображатися правильно.
 
Архів регламентованої звітності
 
Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження в XML архівні регламентовані звітів (створені і збережені в редакції 1.2). Щоб скористатися цією можливістю необхідно увійти в режим Підприємства використовуючи «Товстий клієнт (керований додаток)».

 


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «1С:Підприємство» для будкомплексу: «Підрядник будівництва. Керування фінансами», «Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом», «Бухгалтерія будівельної організації» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.