компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван ЛешкоПП «Зарплата і управління персоналом 8», редакція 2.5

 

ПП «Зарплата і управління персоналом 8» конфігурації 2.5 призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств і організацій за наступними напрямами:

 • планування потреб в персоналі; 
 • забезпечення кадрами;
 • управління компетенціями та атестаціями співробітників; 
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • розрахунок заробітної плати;
 • ефективне планування зайнятості;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати та податків у витратах підприємства.

У даній редакції отримав подальший розвиток функціонал управління персоналом, нарахування и виплати заробітної плати з врахуванням побажань користувачів системи програм «Підприємство 8».

Для кого:

Для підприємств і організацій усіх видів діяльності й форм власності.

Результат:

 • Інструмент ефективного управління кадровими ресурсами. 
 • Можливість задавати структуру підприємства та організацій, що його складають, аналізувати кадровий склад, приймати управлінські рішення на основі повної та достовірної інформації. 
 • Цінний інструмент для кадрових і бухгалтерських служб при автоматизації трудомістких процесів.
 • Розрахунок заробітної плати та податків (відрахувань), пов'язаних з фондом оплати праці.

За допомогою чого:

 • Інструмент планування, який дозволяє регулювати та контролювати організаційно-посадовий склад персоналу (кількість співробітників за підрозділами і посадами), подієвий план змін організаційно-посадового складу і витрат на персонал, витрати на оплату праці працівників. 
 • Створення аналітичних звітів по фонду оплати праці. 
 • Управління фінансовою мотивацією персоналу, яке дозволяє формувати схеми оплати праці з необмеженою кількістю заохочень і стягнень, запроваджувати лінійну і нелінійну залежність розміру заохочення/стягнення від результатів роботи.
 • Інструмент управління компетенціями, який дозволяє моделювати компетенції та формалізувати оцінки компетенцій, створювати список посадових компетенцій, проводити атестацію працівників за компетенціями. 
 • Атестація працівників: оцінка діяльності, призначення атестацій, контроль проведення атестацій, аналіз оцінки компетенцій. 
 • Інструмент набору кадрів: ввід нових кандидатів, облік кандидатів, облік рішень щодо кандидатів, планування співбесід і прийом на роботу, звіт про відкриті  вакансії, дані листування з кандидатом. 
 • Система анкетування та оцінки забезпечує: формування анкет і опитувань, розсилку анкет/опитувань електронною поштою, завантаження і аналіз отриманих даних. 
 • Система обліку і аналізу витрат. 
 • Система розрахунку і обліку заробітної плати – автоматизація трудомістких операцій.
 • Вирахування податків з фонду оплати праці. 
 • Облік кадрів підприємства: особисті дані працівників (підрозділ і посада, контактна інформація), штатний розклад, список посад. 
 • На основі накопиченої інформації про працівників можна побудувати різноманітні звіти: списки працівників, коефіцієнт плинності кадрів і середньоспискова чисельність, рух кадрів, статистика кадрів, звіти про відпустки (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток). 
 • Планування використання робочого часу, зокрема зустрічей і нарад, і участі працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства (організації). 
 • Затвердження та планування відпусток. 
 • Ведення регламентованого обліку: штатного розкладу організації, кадрового обліку, розрахунку та обліку заробітної плати.
 • Автоматизація набору персоналу. 
 • Планування персоналу та витрат на персонал.
 • Взаємодія регламентованого та управлінського обліку.
 • Управління фінансовою мотивацією працівників.
 • Алгоритми розрахунку нарахувань.
 • Схеми мотивації та їх показники у вигляді таблиць і діаграм.
 • Механізм обліку використання робочого часу.
 • Модернізація механізму розрахунків з працівниками.
 • Модернізація інтерфейсу всіх звітів.
 • Аналіз нарахованих податків і внесків.
 • Інтерактивна допомога користувачам з пошуком даних.
 • Діагностика помилкових ситуацій.
 • Управління доступом до облікових даних.
 • Робота з розподіленими інформаційними базами. 
 • Включена обробка «Пошук даних».
 • Новий механізм автонумерації.
 • Регламентні завдання.
 • Неглобальні загальні модулі,  які дозволяють скоротити обсяг ресурсів, що використовуються клієнтською пропозицією. 
 • Використання схеми компонування даних у звітах.
 • Механізм індексування таблиць значень дозволяє прискорити роботу з великими таблицями значень.
 • Автоматичне оповіщення користувачів, якщо конфігурація бази даних змінена динамічно. 
 • В механізмі завершення роботи користувачів задіяна можливість блокування встановлення з’єднань з інформаційною базою. 
 • Задіяна функція «Значення Заповнено».
 • Ініціалізація параметрів сеансу виконується в модулі сеансу.
 • Задіяна можливість копіювання структури таблиць значень.

 «ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «1С:Підприємство» для будкомплексу: «Підрядник будівництва. Керування фінансами», «Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом», «Бухгалтерія будівельної організації» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.