компанія системний інтегратор, системні інтегратори росії, мережевий інтегратор, системна інтеграція
ВХІД В СИСТЕМУ
закрити
ПОШУК ПО САЙТУ
закрыть

технології розробки програмного забезпечення
ПОШУК
Контакти

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна, м. Київ)
Тел./факс: +38 (044) 383-03-73
lesi@impuls-ivc.ua
Іван Лешко«ІМПУЛЬС-ІВЦ» 10 років з Вами!

«ІМПУЛЬС-ІВЦ» 10 років з Вами!


3 березня 2009 року фірма «ІМПУЛЬС-ІВЦ» відсвяткувала свій 10-річний ювілей. За цей час компанія зросла з постачальника програмного забезпечення до системного і мережевого інтегратора. Клієнти, з якими довелося працювати, складають нашу гордість. Серед них Міністерство оборони Російської Федерації, Федеральна служба охорони, Московський державний університет ім. М. Ломоносова, ВАТ «Російські залізниці», ВАТ «Стройтрансгаз», ВАТ «Трансінжстрой», ЗАТ «Газпромстройінжірінг» та багато інших структур федерального значення та організації будівельної індустрії.

На честь ювілейної події були проведені інтерв'ю з керівниками компанії та підрозділів. На запитання про роботу компанії відповіли:

Євген Новак - Генеральний директор «ІМПУЛЬС-ІВЦ»
Андрій Пірожнік - Заступник Генерального директора
Роман Бабурін - Головний інженер
Наталя Морозова - Керівник розробки і впровадження
Костянтин Крижанівський - Керівник контрактного обслуговування

У цьому році «ІМПУЛЬС-ІВЦ» відзначила своє десятиріччя. Наскільки накопичений досвід дозволяє компанії справлятися з труднощами в період фінансової кризи?

Євген Новак: Сам по собі вік нашої організації - 10 років, говорить про те, що «ІМПУЛЬС-ІВЦ» бачив багато і багатьох. Примітно, що наша компанія починала свою діяльність в період виходу країни з масштабної кризи в 1999 р. і зустрічає свій ювілей також в умовах тепер уже світової рецесії. Вже в жовтні 2008 р. ми чітко і як з'ясовується, досить точно спрогнозували розвиток ситуації в 2009 р. та її вплив безпосередньо на діяльність компанії. Керівництвом був розроблений спеціальний компенсаційний (антикризовий) план, що дозволяє підтримувати стабільну роботу фірми. Звичайно, як і багатьом іншим компаніям наших ринків (інформаційні технології та будівництво), нам довелося привести організаційно-штатну структуру у відповідність з реальним обсягом робіт. В цілому попрацювати над оптимізацією витрат. Зараз головне завдання «ІМПУЛЬС-ІВЦ» - забезпечення виробничої програми 2009 після ухвалення держбюджету і певної активізації будівельної діяльності в країні.

Які особливості внутрішньої структури компанії роблять її більш конкурентоспроможною на ринку?

Євген Новак:
Для штату в 120 чоловік наша організаційна структура досить економічна і складається всього з 3-х рівнів управління. Для успішної реалізації проектів ми застосовуємо матричний підхід, коли працівники одночасно підпорядковуються функціональним і проектним керівникам у справах конкретних замовлень. Внутрішня архітектура компанії спрямована на досягнення максимальної якості робіт, послуг і продукції підприємства, безконфліктне поєднання операційної та проектної, комерційної та інвестиційної, основної та допоміжної діяльності.

Андрій Пірожнік: Процесний підхід, плоска структура управління, чітко прописані зони відповідальності підрозділів та обов'язки співробітників - все це дає можливість максимально повно задовольнити клієнтів, як зовнішніх, так і внутрішніх, витративши при цьому мінімум коштів. Відносно низька собівартість при високій якості вихідної продукції дозволяє тримати ціни на прийнятному для споживачів діапазоні, забезпечуючи, можливо, найбільш привабливе на ринку співвідношення ціна / якість.

Наталя Морозова: Нові стандарти, прийняті в компанії допомагають у роботі з клієнтами, особливо новим співробітникам. Вони дають можливість краще зрозуміти потреби замовника з метою індивідуальної розробки та впровадження програмного продукту. Маючи стандартизовану систему, набагато простіше планувати зайнятість фахівців, створювати звіти для клієнтів і керівників, аналізувати результати діяльності. Знову прийняті на роботу співробітники, ознайомившись зі стандартами, за якими функціонує наша фірма, мають можливість зрозуміти систему організації праці, внутрішньо цінності, корпоративну культуру, більш гармонійно влитися в колектив і як наслідок, працювати більш продуктивно з перших днів співпраці.
Таким чином, результатом впровадження стандартизованої системи організації є: максимальне врахування інтересів власників фірми, наших клієнтів і співробітників; забезпечення послідовності; забезпечення доступності інформації організації діяльності компанії; однозначного розуміння усіма зацікавленими сторонами вимог, які включаються у стандарти; підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг ; забезпечення раціонального використання ресурсів; сприяння накопиченню та збереженню технологій, знань і досвіду.

Костянтин Крижанівський: На нашому підприємстві створена функціональна організаційна структура, впроваджена система збалансованих показників. Це дозволяє наділити всі підрозділи та їх керівників повноваженнями для досягнення необхідних результатів. Система збалансованих показників допомагає оцінити потенціал кожного співробітника (кваліфікацію), його виробничі показники, якість роботи та інші результати. Планування та облік діяльності організації в цілому ведеться у прив'язці до показників підрозділів і співробітників. В ідеалі, кожен член колективу може оцінити свій вплив на досягнення тих чи інших стратегічних показників організації. Така націленість співробітників на результат допомагає досягти високої продуктивності.

Як ви вважаєте, в чому переваги роботи з клієнтами в компанії «ІМПУЛЬС-ІВЦ»?

Євген Новак:
Галузева спеціалізація. За роки роботи компанія придбала великі знання специфіки організацій будівельного комплексу та державних установ. Це дозволяє нам краще розуміти потреби клієнтів, а отже, надавати якісні та сучасні послуги.
Системний підхід допомагає враховувати безліч факторів при впровадженні проектів: специфіку підприємства і об'єкта, обсяги і масштаби проведених робіт, цілі та завдання розвитку.
Стандартизація діяльності. Стандарти, прийняті в «ІМПУЛЬС-ІВЦ», описують алгоритми ведення проектів, містять інформацію про норми спілкування з клієнтами та партнерами, а також є обов'язковими для виконання.
Комплексний підхід до процесу автоматизації. Чітка схема реалізації проектів дозволяє домогтися високого результату в роботі з клієнтами, нести повну відповідальність за виконання всього комплексу робіт і звести ризик невдачі практично до нуля.
Кваліфіковані фахівці «ІМПУЛЬС-ІВЦ» мають професійні сертифікати і регулярно проходять перепідготовку. Успішний практичний досвід наших проектувальників, інженерів, програмістів і менеджерів дозволяє приймати оптимальні рішення.
У 2006 році компанія отримала сертифікат міжнародної організації SGS, що підтверджує, що система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2008.

Андрій Пірожнік: Ми дуже намагаємося дорожить своїми клієнтами і зробити так, щоб вони залишилися задоволені тим, що звернулися саме до нас за рішенням своїх проблем в області автоматизації. Даний принцип є основоположним у нашій роботі, закріплений на рівні стратегії і значиться в конституції фірми під першим номером: «прагнути до досягнення найвищої якості товарів, продукції, робіт і послуг організації. Ефективно задовольняти своїм продуктом реальні економічні потреби клієнтів і партнерів, що передбачає їх майбутні потреби ».
Але мало задекларувати трепетне ставлення до клієнтів. Важливо на ділі вибудувати ефективну систему, яка дозволить домогтися реальних результатів і при цьому не буде занадто громіздкою та витратною. І така система - система менеджменту якості (СМЯ) - у нас побудована, сертифікована міжнародним органом і постійно вдосконалюється. Саме комплекс взаємопогоджувальних заходів, таких як ,періодична оцінка задоволеності, оперативний розбір скарг, пошук та усунення причин невідповідностей, внутрішні аудити та багато іншого, що дозволяє говорити про реальну конкурентну перевагу компанії «ІМПУЛЬС-ІВЦ».
В ідеалі для нас кожен клієнт повинен залишитися задоволеним результатами співпраці. Тільки в цьому випадку ми самі можемо бути задоволені виконаною роботою. Той факт, що все більше клієнтів продовжують з року в рік подовжувати відносини з нашою компанією і рекомендувати нас своїм знайомим, красномовно говорить про те, що у нас виходить втілювати наведені вище принципи в життя.

Роман Бабурін: Безсумнівною перевагою нашої роботи є індивідуальний підхід до кожного клієнта і максимально точне виконання технічного завдання, при дотриманні вимог нормативних та керівних документів, а також законодавства РФ. Цьому, в свою чергу, сприяє постійне підвищення кваліфікації співробітників, організованих керівництвом компанії. Фахівці відділу мають широкий профіль і взаємозамінні в робочому процесі.

Наталя Морозова: Одне з конкурентних переваг «ІМПУЛЬС-ІВЦ» в напрямку автоматизованих систем управління в тому, що фірма є розробником галузевих рішень.
Дуже добре зарекомендувала себе лінія консультацій. Грамотні спеціалісти оперативно вирішують складності клієнтів в роботі з програмами, завдяки чому формується лояльне ставлення до нашої організації.
Крім того, в якості переваги треба зазначити, що компанія працює по ДЕРЖСТам і з'ясовує вимоги клієнтів, які намагається максимально задовольнити.

Костянтин Крижанівський: Основна перевага «ІМПУЛЬС-ІВЦ» в 10-ти літньому галузевому досвіді і налагодженої технології роботи.

Які плани компанії з розвитку роботи з клієнтами?

Андрій Пірожнік:
У планах компанії підвищити індекс задоволеності клієнтів в середньому з 4,5 до 4,7 балів (за 5 бальною шкалою), довести частку клієнтів, продовжили співпрацю на новий період, до 95%, повторно сертифікувати СМЯ в міжнародному органі по ИСО : 9001, збільшити на третину середню виручку по одному клієнту, а також виручку через рекомендації знайомих і звести до нуля критичні зауваження з галузевими рішеннями власної розробки.
Всього цього ми зможемо досягти тільки завдяки спільній і кропіткої роботи з вдосконалення бізнес-процесів, підвищення кваліфікації фахівців, вихованню у всіх без винятку співробітників правильного ставлення до клієнтів. Зокрема, найближчим часом планується впровадити більш досконалу систему CRM, поліпшити облік усіх вступників відгуків по кожному співробітнику окремо, дати можливість клієнтам розміщати свої скарги та відстежувати реакцію на них на сайті фірми, переглянути кваліфікаційні вимоги до співробітників з метою більш точної відповідності очікуванням клієнтів, розширити можливість безпосереднього спілкування представників клієнтів з вищим керівництвом компанії «ІМПУЛЬС-ІВЦ», підібрати найбільш ефективний курс навчання співробітників з надання якісного сервісу.

Що ви можете назвати своїм особистим досягненням за час роботи в «ІМПУЛЬС-ІВЦ»?

Костянтин Крижанівський:
За 4-х річну історію мого керівництва виробничим підрозділом, що надає послуги із супроводу автоматизованих систем клієнтів, чисельність колективу і його фінансові показники зросли в кілька разів. Було виконано ряд важливих для нашої організації програм супроводу, наприклад, обслуговування автоматизованої системи Федерального агентства водних ресурсів у 2006 році і Управління начальника зв'язку Збройних Сил РФ в 2008 році. 


Наведіть приклади якихось цікавих фактів з виконання проектів, коли в складній ситуації співробітники «ІМПУЛЬС-ІВЦ» знайшли оригінальне і оперативне вирішення проблеми.

Андрій Пірожнік:
Прикладів, коли працівники «ІМПУЛЬС-ІВЦ», виконуючи проект, знайшли у складній ситуації те чи інше рішення проблеми, маса. Але такі ці ухвали оригінальні та цікаві? Не впевнений. Чи багато оригінальності в тому, що співробітники, в умовах кадрового дефіциту, самовіддано виконують роботу за себе і «за того хлопця»? Так цікаво фахівцеві, сотні раз вислуховує однотипні питання, змогти спокійно розібратися в ситуації та допомогти роздратованому клієнтові? Тим не менш, вони це роблять.
Саме в тому, що у нас в компанії працюють професіонали найвищої кваліфікації, віддані спільній справі надання клієнтам першокласного сервісу, і криється «секрет» успішної реалізації проектів автоматизації замовників, у тому числі досить складних.
Я дуже вдячний за це нашим співробітникам і пишаюся тим, що працюю в такому колективі.

Роман Бабурін: У відсутності необхідної кількості фахівців з розділу ЕОМ кошторисники-проектувальники, які спеціалізуються на слабкострумових системах, без попередньої підготовки і досвіду виконання великого обсягу робіт з даного розділу, виконали проект Центру оперативного реагування та спеціальних заходів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху МВС РФ без зриву термінів і з належною якістю.

Наталя Морозова: У 2005 році компанія уклала угоду з Росгідромет. Протягом одного місяця «ІМПУЛЬС-ІВЦ» зобов'язалася оснастити коробкових рішеннями і навчити співробітників 152-х філій цієї організації. «ІМПУЛЬС-ІВЦ» виконав свою обіцянку до призначеного терміну.

Костянтин Крижанівський: Найбільш яскраві спогади за період роботи в «ІМПУЛЬС-ІВЦ» залишило виконання проекту Федерального управління накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців. Напевно, не можна сказати, що були застосовані якісь оригінальні рішення, але за рахунок високої самовіддачі всіх учасників нам вдалося домогтися необхідного результату в заплановані терміни.
Оригінальне рішення було застосовано для організації ремонту засобів обчислювальної техніки при виконанні програми супроводу Міністерства Оборони РФ. Враховуючи велику кількість техніки (понад 11 тис. одиниць) і обмежений бюджет, ми прийняли рішення виконувати ремонт на більш глибокому рівні, ніж планувалося раніше - замість блочного ремонту проводити роботи на елементному рівні. Це дозволило значно знизити собівартість виконання робіт, ми вклались у відведений бюджет.

Незважаючи на рецесію світової економіки, «ІМПУЛЬС-ІВЦ» намагатиметься нарощувати оберти. У плани фірми входить відкриття кількох нових напрямків, активний розвиток діяльності в регіонах Росії та країнах СНД.


«ІМПУЛЬС-ІВЦ» – системний інтегратор будкомплексу. Є розробником спеціалізованих програмних продуктів на платформі «1С:Підприємство» для будкомплексу: «Підрядник будівництва. Керування фінансами», «Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом», «Бухгалтерія будівельної організації» та ін. Надавані послуги – від створення структурованої кабельної системи до впровадження ділового програмного забезпечення – гарантують комплексний підхід при розробці інформаційних систем управління для підприємств середнього бізнесу. Чітко прописана схема реалізації проектів дозволяє мінімізувати можливі ризики, добиваючись максимального результату в роботі з клієнтами. Система менеджменту якості «ІМПУЛЬС-ІВЦ» сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001: 2008.

Як системний і мережевий інтегратор «ІМПУЛЬС-ІВЦ» працює тільки з продукцією відомих зарубіжних і вітчизняних виробників. В даний час нашими діловими програмними продуктами користуються більше ніж тисяча організацій України. Ми дотримуємося політики конфіденційності та надійно охороняємо комерційні таємниці наших замовників. У проектах «ІМПУЛЬС-ІВЦ» втілюється успішний практичний досвід компанії у поєднанні з високим професійним рівнем фахівців і новими технологіями.


© «ІМПУЛЬС-ІВЦ» (Україна), 2008-2019. Всі права захищені.